k.ú.: 627291 - Dobrná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545783 - Dobrná NUTS5 CZ0421545783
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1341710
zahrada 203 98554
ovoc. sad 5 10592
travní p. 435 3634533
lesní poz 92 1112187
vodní pl. nádrž umělá 1 554
vodní pl. tok přirozený 6 7865
vodní pl. zamokřená pl. 1 91
zast. pl. společný dvůr 1 310
zast. pl. zbořeniště 37 8551
zast. pl. 180 76378
ostat.pl. jiná plocha 25 47694
ostat.pl. manipulační pl. 20 32544
ostat.pl. neplodná půda 140 113113
ostat.pl. ostat.komunikace 150 77431
ostat.pl. silnice 15 55072
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2388
Celkem KN 1398 6619567
Par. KMD 1398 6619567
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 178
LV 238
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2015
KMD 21.04.2015 1:1000 21.04.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1843 20.04.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.05.2022 21:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.