k.ú.: 627305 - Dobročkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592986 - Dobročkovice NUTS5 CZ0646592986
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2955 4496136
zahrada 166 116200
ovoc. sad 4 15105
travní p. 71 45364
lesní poz 7 28186
vodní pl. tok přirozený 118 11213
zast. pl. zbořeniště 22 2856
zast. pl. 179 70295
ostat.pl. jiná plocha 126 47359
ostat.pl. manipulační pl. 87 18559
ostat.pl. neplodná půda 74 50522
ostat.pl. ostat.komunikace 608 101343
ostat.pl. pohřeb. 2 2826
ostat.pl. silnice 3 12567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6680
ostat.pl. zeleň 2 1313
Celkem KN 4428 5026524
Par. KMD 4428 5026524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 166
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 298
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 21:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.