k.ú.: 627330 - Chválkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569038 - Lípa NUTS5 CZ0631569038
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 715618
zahrada 34 11859
travní p. 82 314053
lesní poz 22 236844
vodní pl. nádrž umělá 2 1009
vodní pl. rybník 3 6446
vodní pl. tok přirozený 2 3274
vodní pl. tok umělý 17 5177
zast. pl. zbořeniště 1 434
zast. pl. 32 11892
ostat.pl. jiná plocha 11 1726
ostat.pl. manipulační pl. 6 2868
ostat.pl. neplodná půda 16 11551
ostat.pl. ostat.komunikace 32 20220
ostat.pl. silnice 1 8613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 44
Celkem KN 328 1351628
Par. KMD 328 1351628
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 31
LV 44
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 04.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 20:02

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.