k.ú.: 627364 - Dobromilice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589446 - Dobromilice NUTS5 CZ0713589446
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 601 6490690
zahrada 389 253948
ovoc. sad 4 11118
travní p. 36 106320
lesní poz 12 41434
vodní pl. nádrž umělá 1 19368
vodní pl. rybník 4 78182
vodní pl. tok přirozený 26 59209
vodní pl. tok umělý 3 4658
vodní pl. zamokřená pl. 1 7322
zast. pl. společný dvůr 2 122
zast. pl. zbořeniště 32 16329
zast. pl. 380 118427
ostat.pl. dráha 1 77128
ostat.pl. jiná plocha 110 89425
ostat.pl. manipulační pl. 151 56665
ostat.pl. neplodná půda 15 13193
ostat.pl. ostat.komunikace 106 215105
ostat.pl. pohřeb. 4 10104
ostat.pl. silnice 13 78026
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5675
ostat.pl. zeleň 53 196820
Celkem KN 1947 7949268
Par. DKM 966 7407382
Par. KMD 981 541886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 262
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 368
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 480
spoluvlastník 708

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2015
DKM-KPÚ 1:1000 09.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1833 12.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 01:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.