k.ú.: 627402 - Dobronín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587028 - Dobronín NUTS5 CZ0632587028
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1240 4964385
zahrada 369 198394
travní p. 619 856956
lesní poz 381 1902007
vodní pl. nádrž umělá 5 2960
vodní pl. rybník 11 104368
vodní pl. tok přirozený 34 19746
vodní pl. tok umělý 5 634
vodní pl. zamokřená pl. 1 2602
zast. pl. společný dvůr 1 26
zast. pl. zbořeniště 8 718
zast. pl. 606 172342
ostat.pl. dráha 23 107714
ostat.pl. jiná plocha 221 157208
ostat.pl. manipulační pl. 113 233018
ostat.pl. mez, stráň 1 38
ostat.pl. neplodná půda 28 18720
ostat.pl. ostat.komunikace 385 170121
ostat.pl. pohřeb. 3 5384
ostat.pl. silnice 58 65509
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8200
ostat.pl. zamokřená pl. 7 13562
ostat.pl. zeleň 26 10838
Celkem KN 4146 9015450
Par. DKM 2 9061
Par. KMD 4144 9006389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 123
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 126
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 97
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 591
byt.z. byt 166
byt.z. garáž 12
Celkem JED 178
LV 671
spoluvlastník 1041

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK GS 1:2880 1838 27.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 20:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.