k.ú.: 627429 - Střelecká - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587028 - Dobronín NUTS5 CZ0632587028
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 2034080
zahrada 201 90988
travní p. 152 427881
lesní poz 115 1664731
vodní pl. rybník 9 38297
vodní pl. tok přirozený 18 14674
vodní pl. tok umělý 14 8229
zast. pl. zbořeniště 11 1160
zast. pl. 207 58888
ostat.pl. dráha 28 65448
ostat.pl. jiná plocha 130 71481
ostat.pl. manipulační pl. 43 21499
ostat.pl. neplodná půda 51 94927
ostat.pl. ostat.komunikace 120 61678
ostat.pl. silnice 37 45403
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3708
ostat.pl. zeleň 8 1142
Celkem KN 1364 4704214
Par. KMD 1364 4704214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 198
LV 290
spoluvlastník 497

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2016
KM-D 1:2000 29.12.2000 28.06.2016
S-SK GS 1:2880 1838 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 13:46

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.