k.ú.: 627496 - Dobruška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576271 - Dobruška NUTS5 CZ0524576271
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1362 5273277
zahrada 986 553156
ovoc. sad 9 11879
travní p. 450 762022
lesní poz 129 1275887
vodní pl. nádrž přírodní 1 2429
vodní pl. nádrž umělá 1 413
vodní pl. rybník 6 66052
vodní pl. tok přirozený 111 87380
vodní pl. tok umělý 39 9287
zast. pl. společný dvůr 102 139420
zast. pl. zbořeniště 40 10119
zast. pl. 2106 566500
ostat.pl. dráha 3 17421
ostat.pl. jiná plocha 463 254743
ostat.pl. manipulační pl. 126 180045
ostat.pl. neplodná půda 51 30503
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 454
ostat.pl. ostat.komunikace 680 367351
ostat.pl. pohřeb. 4 8135
ostat.pl. silnice 119 257561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 46 108822
ostat.pl. zeleň 207 93880
Celkem KN 7042 10076736
Par. DKM 7042 10076736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 81
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 94
č.p. rod.dům 719
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 36
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 705
bez čp/če jiná st. 193
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 23
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 60
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 53
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2057
byt.z. byt 1341
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 174
Celkem JED 1520
LV 3046
spoluvlastník 4977

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2003 přepracování na DKM
Ins. A 1:1000 21.10.1948 21.12.2003 část 1:2000
S-SK GS 1:2880 1840 21.10.1948


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 23:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.