k.ú.: 627534 - Pulice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576271 - Dobruška NUTS5 CZ0524576271
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 728 4933831
zahrada skleník-pařeniš. 1 769
zahrada 215 163988
ovoc. sad 1 5723
travní p. 319 361986
lesní poz 62 199327
vodní pl. tok přirozený 135 60016
vodní pl. tok umělý 13 2677
vodní pl. zamokřená pl. 7 18268
zast. pl. společný dvůr 1 22
zast. pl. zbořeniště 6 952
zast. pl. 240 113435
ostat.pl. dráha 2 21160
ostat.pl. jiná plocha 45 80114
ostat.pl. manipulační pl. 40 58135
ostat.pl. neplodná půda 30 6978
ostat.pl. ostat.komunikace 252 125242
ostat.pl. pohřeb. 1 1534
ostat.pl. silnice 71 64341
ostat.pl. zeleň 30 8231
Celkem KN 2199 6226729
Par. DKM 2199 6226729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 150
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 222
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 421
spoluvlastník 933

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2003 přepracování na DKM
THM-V 1:2000 01.04.1961 02.12.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 10:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.