k.ú.: 627542 - Křovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576271 - Dobruška NUTS5 CZ0524576271
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 1667558
zahrada 101 79818
travní p. 64 75102
lesní poz 9 14790
vodní pl. nádrž přírodní 1 1386
vodní pl. tok přirozený 3 2655
zast. pl. společný dvůr 2 3249
zast. pl. 104 56953
ostat.pl. jiná plocha 57 116211
ostat.pl. manipulační pl. 12 26636
ostat.pl. neplodná půda 18 8392
ostat.pl. ostat.komunikace 55 44485
ostat.pl. silnice 2 4233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6175
ostat.pl. zeleň 4 1485
Celkem KN 630 2109128
Par. KMD 630 2109128
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 102
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 178
spoluvlastník 249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 23:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.