k.ú.: 627551 - Mělčany u Dobrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576271 - Dobruška NUTS5 CZ0524576271
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 864128
zahrada 189 138165
travní p. 184 548847
lesní poz 85 1941896
vodní pl. tok přirozený 31 28753
vodní pl. tok umělý 1 273
zast. pl. 137 49253
ostat.pl. jiná plocha 16 11883
ostat.pl. manipulační pl. 6 8151
ostat.pl. neplodná půda 18 6621
ostat.pl. ostat.komunikace 121 103605
ostat.pl. silnice 1 5625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10935
Celkem KN 932 3718135
Par. KMD 932 3718135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 131
LV 163
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 30.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 23:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.