k.ú.: 627577 - Běstviny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576271 - Dobruška NUTS5 CZ0524576271
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 1102005
zahrada 93 98923
ovoc. sad 1 5869
travní p. 200 378434
lesní poz 124 1843684
vodní pl. nádrž přírodní 5 1006
vodní pl. rybník 1 37404
vodní pl. tok přirozený 12 1728
vodní pl. tok umělý 7 2045
vodní pl. zamokřená pl. 5 10458
zast. pl. společný dvůr 2 1017
zast. pl. zbořeniště 5 1455
zast. pl. 52 31521
ostat.pl. jiná plocha 26 11769
ostat.pl. manipulační pl. 13 14950
ostat.pl. neplodná půda 8 3928
ostat.pl. ostat.komunikace 106 54500
ostat.pl. silnice 1 49864
Celkem KN 787 3650560
Par. DKM 787 3650560
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 51
LV 95
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2003 přepracování na DKM
THM-V 1:2000 01.04.1961 26.11.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 20:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.