k.ú.: 627852 - Dobříkov na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553786 - Kdyně NUTS5 CZ0321553786
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 314
orná půda 64 253880
zahrada 61 47733
travní p. mez, stráň 27 43050
travní p. 126 579334
lesní poz 15 212786
vodní pl. nádrž přírodní 2 2723
vodní pl. tok přirozený 3 2829
vodní pl. tok umělý 3 737
zast. pl. zbořeniště 1 858
zast. pl. 56 17523
ostat.pl. dráha 2 31127
ostat.pl. jiná plocha 39 15821
ostat.pl. manipulační pl. 2 4627
ostat.pl. neplodná půda 9 9920
ostat.pl. ostat.komunikace 32 20438
ostat.pl. silnice 5 20980
ostat.pl. skládka 1 2845
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 518
Celkem KN 451 1268043
Par. KMD 451 1268043
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 37
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 54
LV 84
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2017
KM-D 1:2000 30.06.2000 21.06.2017
S-SK GS 1:2880 1837 29.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 14:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.