k.ú.: 627879 - Rzy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580091 - Dobříkov NUTS5 CZ0534580091
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 503732
zahrada 54 28384
travní p. mez, stráň 3 2244
travní p. 76 250050
lesní poz 38 2118040
vodní pl. nádrž umělá 2 10599
vodní pl. rybník 1 502
vodní pl. tok přirozený 17 13168
vodní pl. tok umělý 2 2261
zast. pl. společný dvůr 2 160
zast. pl. 41 16405
ostat.pl. jiná plocha 9 10455
ostat.pl. neplodná půda 1 1107
ostat.pl. ostat.komunikace 31 42917
ostat.pl. silnice 3 11764
Celkem KN 316 3011788
Par. DKM 159 886759
Par. KMD 157 2125029
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 40
LV 66
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.07.2020 10.08.2020 *)
KMD 1:1000 21.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 21.11.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 03:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.