k.ú.: 627909 - Záluží u Roudnice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 542482 - Záluží NUTS5 CZ0423542482
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 242 1375100
chmelnice 15 119180
zahrada 100 74566
ovoc. sad 7 17201
travní p. 22 26103
lesní poz 149 1106778
vodní pl. nádrž přírodní 1 1277
vodní pl. tok přirozený 3 267906
vodní pl. tok umělý 1 204860
zast. pl. společný dvůr 7 430
zast. pl. zbořeniště 9 1698
zast. pl. 175 52077
ostat.pl. dráha 6 52973
ostat.pl. jiná plocha 147 606877
ostat.pl. manipulační pl. 83 60497
ostat.pl. neplodná půda 31 62731
ostat.pl. ostat.komunikace 98 108433
ostat.pl. silnice 4 33144
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1033
ostat.pl. zeleň 7 28489
Celkem KN 1109 4201353
Par. DKM 398 2621174
Par. KMD 711 1580179
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 89
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 23
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 165
LV 239
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2013
DKM-KPÚ 23.06.2004 1:1000 12.10.2004 *)
S-SK GS 1:2880 1840 27.11.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.