k.ú.: 628115 - Třitim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545384 - Žimutice NUTS5 CZ0311545384
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 1556421
zahrada 38 45467
travní p. mez, stráň 3 18111
travní p. 160 613273
lesní poz les s budovou 2 64
lesní poz les(ne hospodář) 2 148171
lesní poz 52 3497336
vodní pl. nádrž umělá 3 3755
vodní pl. rybník 3 4766
vodní pl. tok přirozený 5 98029
vodní pl. tok umělý 10 12638
vodní pl. zamokřená pl. 19 33127
zast. pl. zbořeniště 1 215
zast. pl. 107 30947
ostat.pl. jiná plocha 47 63492
ostat.pl. manipulační pl. 19 11604
ostat.pl. mez, stráň 9 7170
ostat.pl. neplodná půda 37 80602
ostat.pl. ostat.komunikace 76 96505
ostat.pl. silnice 12 73794
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 22087
ostat.pl. zeleň 6 7361
Celkem KN 744 6424935
Par. DKM 740 6423266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 33
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo plav.úč. 7
Celkem BUD 100
LV 121
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.05.2022 1:1000 09.05.2022 *) pozemková úprava
DKM 1:1000 19.07.2017
ZMVM 1:2000 02.12.1987 09.05.2022
S-SK GS 1:2880 1870 02.12.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 17.05.2022 07:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.