k.ú.: 628123 - Dobšice u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 546941 - Dobšice NUTS5 CZ0647546941
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 558 2227000
vinice 164 468406
zahrada skleník-pařeniš. 1 173
zahrada 955 538654
ovoc. sad 39 244871
travní p. mez, stráň 19 13556
travní p. 119 98830
lesní poz les(ne hospodář) 7 45751
lesní poz 17 44569
vodní pl. tok přirozený 44 92527
zast. pl. společný dvůr 15 4358
zast. pl. zbořeniště 11 1297
zast. pl. 1219 204186
ostat.pl. dráha 2 67587
ostat.pl. jiná plocha 354 152029
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 40
ostat.pl. manipulační pl. 58 57592
ostat.pl. neplodná půda 66 40147
ostat.pl. ostat.komunikace 238 276664
ostat.pl. silnice 8 138277
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 17776
ostat.pl. zeleň 15 2126
Celkem KN 3928 4736416
GP 77 175528
Celkem ZE 77 175528
Par. DKM 2576 3681657
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 382
č.p. byt.dům 28
č.p. garáž 172
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 120
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. garáž 24
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 173
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
Celkem BUD 1183
byt.z. byt 235
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 31
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 272
LV 1560
spoluvlastník 2164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.12.2015 1:1000 22.01.2016 *)
DKM 1:1000 09.02.2007 část extravilánu + část intravilánu přepracováním, DKM na části k.ú.
DKM-KPÚ 15.05.2006 1:1000 15.05.2006 *) část extravilánu (dle JPÚ-upřesnění přídělů)
DKM-KPÚ 29.08.2000 1:1000 29.08.2000 *) část extravilánu (dle JPÚ)
THM-V 1:2000 01.01.1968 08.02.2007 část extravilánu
THM-G 1:2000 01.01.1968 část extravilánu i intravilánu
THM-V 1:1000 01.01.1968 08.02.2007 část intravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 07:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.