k.ú.: 628182 - Doksany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564753 - Doksany NUTS5 CZ0423564753
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 1806853
chmelnice 4 44984
zahrada 159 131783
ovoc. sad 7 226329
travní p. 13 17324
lesní poz 10 199341
vodní pl. nádrž umělá 1 373
vodní pl. tok přirozený 49 147084
vodní pl. tok umělý 3 669
zast. pl. společný dvůr 7 100
zast. pl. zbořeniště 5 1018
zast. pl. 266 114034
ostat.pl. foto. elektrárna 3 1967
ostat.pl. jiná plocha 52 60451
ostat.pl. manipulační pl. 20 60577
ostat.pl. neplodná půda 26 64063
ostat.pl. ostat.komunikace 67 91872
ostat.pl. pohřeb. 2 4227
ostat.pl. silnice 10 52057
ostat.pl. zeleň 14 97191
Celkem KN 834 3122297
Par. DKM 4 34561
Par. KMD 830 3087736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 147
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 261
byt.z. byt 20
obč.z. byt 6
Celkem JED 26
LV 256
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 04.12.2014 část PK z k.ú.Nové Dvory


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 21:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.