k.ú.: 628212 - Doksy u Máchova jezera - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561495 - Doksy NUTS5 CZ0511561495
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 220
orná půda 430 4889233
zahrada 755 374446
ovoc. sad 1 15900
travní p. 465 1859770
lesní poz les s budovou 415 15776
lesní poz ostat.komunikace 4 8264
lesní poz 456 32369561
vodní pl. nádrž přírodní 1 1695
vodní pl. nádrž umělá 3 914461
vodní pl. rybník 5 3033480
vodní pl. tok přirozený 11 47491
vodní pl. tok umělý 45 40874
vodní pl. zamokřená pl. 61 552402
zast. pl. společný dvůr 11 7539
zast. pl. zbořeniště 19 8273
zast. pl. 3422 591669
ostat.pl. dráha 11 166207
ostat.pl. jiná plocha 877 718793
ostat.pl. manipulační pl. 187 338841
ostat.pl. neplodná půda 229 1149040
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 13724
ostat.pl. ostat.komunikace 600 865521
ostat.pl. pohřeb. 1 14133
ostat.pl. silnice 64 409522
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 171 536568
ostat.pl. zeleň 180 251369
Celkem KN 8439 49194772
GP 22 34680
Celkem ZE 22 34680
Par. DKM 8439 49194772
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 763
č.p. byt.dům 47
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 42
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 71
č.p. obč.vyb. 35
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 262
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 108
č.e. les.hosp 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 649
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 398
bez čp/če jiná st. 1074
bez čp/če les.hosp 8
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 30
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.rekr 51
bez čp/če tech.vyb 66
bez čp/če ubyt.zař 6
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 21
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 3774
byt.z. byt 759
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. ateliér 6
obč.z. byt 140
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 9
obč.z. j.nebyt 18
obč.z. rozest. 61
Celkem JED 1012
LV 3029
spoluvlastník 4575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 30.04.2015
DKM 1:1000 19.12.2007 Od-neověř TO.Po KM-D na VVP Ralsko
KM-D 1:2880 30.06.2003 19.12.2007 Od-ověř TO. Na části THM Doksy a FÚO2 Doksy.
FÚO 1:2000 31.12.1977 30.04.2015 Od 1977 dle KP. FÚO 2 Doksy A 1977 na části (dokončeno 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1967 30.11.2017 Od 1967 dle KP. Fotogramm. S-42. Do S-JTSK transf. 1975.
S-SK GS 1:2880 1843 30.06.2003 28.02.1824 Postupně zanikala na částech THM-G, FÚO, KM-D.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 19.05.2022 13:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.