k.ú.: 628255 - Bukovina u Turnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577626 - Turnov NUTS5 CZ0514577626
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 642592
zahrada 242 214943
ovoc. sad 13 21969
travní p. 573 771004
lesní poz les(ne hospodář) 52 644787
lesní poz 8 60677
vodní pl. nádrž umělá 4 340
vodní pl. tok přirozený 11 142859
zast. pl. společný dvůr 6 213
zast. pl. zbořeniště 5 500
zast. pl. 295 42676
ostat.pl. dráha 1 57101
ostat.pl. jiná plocha 27 6357
ostat.pl. manipulační pl. 18 14512
ostat.pl. neplodná půda 33 22206
ostat.pl. ostat.komunikace 131 94065
ostat.pl. plantáž dřevin 6 1701
ostat.pl. pohřeb. 1 2170
ostat.pl. silnice 5 41677
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5521
ostat.pl. zeleň 5 3570
Celkem KN 1611 2791440
Par. DKM 1611 2791440
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 97
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 288
obč.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 347
spoluvlastník 513

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.03.2003 Od -ověř TO. Dokončení rozprac ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 26.03.2003 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.