k.ú.: 628280 - Malý Rohozec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577626 - Turnov NUTS5 CZ0514577626
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 1472859
zahrada 215 148831
ovoc. sad 10 28909
travní p. 303 470858
lesní poz 72 462925
vodní pl. nádrž umělá 1 4277
vodní pl. rybník 8 2122
vodní pl. tok přirozený 12 7849
zast. pl. společný dvůr 3 281
zast. pl. zbořeniště 6 963
zast. pl. 240 46628
ostat.pl. jiná plocha 31 24987
ostat.pl. manipulační pl. 20 33534
ostat.pl. neplodná půda 6 2604
ostat.pl. ostat.komunikace 115 80299
ostat.pl. silnice 17 19522
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2802
ostat.pl. zeleň 7 14390
Celkem KN 1348 2824640
Par. DKM 1348 2824640
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 147
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 235
LV 326
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2003 Od -ověř TO. Dokončení rozprac ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 20.11.2003 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.