k.ú.: 628425 - Krabčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574015 - Dolany NUTS5 CZ0523574015
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 1425806
zahrada 49 37946
ovoc. sad 3 5668
travní p. mez, stráň 1 1214
travní p. 114 338607
lesní poz 114 578141
vodní pl. nádrž umělá 4 19837
vodní pl. tok přirozený 51 30806
vodní pl. tok umělý 1 921
zast. pl. zbořeniště 2 900
zast. pl. 54 27374
ostat.pl. jiná plocha 32 26413
ostat.pl. manipulační pl. 3 16892
ostat.pl. neplodná půda 54 27614
ostat.pl. ostat.komunikace 79 33890
ostat.pl. silnice 18 35615
ostat.pl. zeleň 1 954
Celkem KN 671 2608598
Par. DKM 671 2608598
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 45
LV 92
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2007
THM-V 1:2000 01.06.1971 29.11.2007
S-SK GS 1:2880 1840 01.06.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 10:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.