k.ú.: 628450 - Dolany u Pardubic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574902 - Dolany NUTS5 CZ0532574902
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 406 4957327
zahrada 197 116057
travní p. 63 333400
lesní poz les(ne hospodář) 15 30318
lesní poz 13 247722
vodní pl. nádrž umělá 2 734
vodní pl. tok přirozený 14 17474
vodní pl. tok umělý 37 54325
zast. pl. společný dvůr 4 324
zast. pl. zbořeniště 2 3637
zast. pl. 216 130147
ostat.pl. dobývací prost. 3 188543
ostat.pl. jiná plocha 31 32784
ostat.pl. manipulační pl. 42 87643
ostat.pl. neplodná půda 4 1563
ostat.pl. ostat.komunikace 118 122974
ostat.pl. pohřeb. 1 2226
ostat.pl. silnice 15 82995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12580
ostat.pl. zeleň 31 39224
Celkem KN 1216 6461997
Par. DKM 1216 6461997
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 147
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 198
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 281
spoluvlastník 439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.10.2012
DKM 1:1000 23.09.2004
ZMVM 1:2000 21.12.1989 23.09.2004
S-SK GS 1:2880 1839 21.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 04:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.