k.ú.: 628468 - Dolany u Olomouce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 501646 - Dolany NUTS5 CZ0712501646
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 520 3471567
zahrada 985 825311
ovoc. sad 7 16334
travní p. 171 394893
lesní poz les s budovou 5 239
lesní poz ostat.komunikace 12 8693
lesní poz 468 9246512
vodní pl. nádrž umělá 9 12924
vodní pl. tok přirozený 34 88628
vodní pl. tok umělý 4 494
vodní pl. zamokřená pl. 1 5262
zast. pl. společný dvůr 6 1996
zast. pl. zbořeniště 4 356
zast. pl. 1112 271772
ostat.pl. jiná plocha 139 110536
ostat.pl. manipulační pl. 23 76006
ostat.pl. neplodná půda 10 9185
ostat.pl. ostat.komunikace 231 274538
ostat.pl. pohřeb. 1 15054
ostat.pl. silnice 36 180157
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 59363
ostat.pl. zeleň 54 37655
Celkem KN 3870 15107475
Par. DKM 3870 15107475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 623
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 225
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 55
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
Celkem BUD 1101
byt.z. byt 62
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 90
LV 1453
spoluvlastník 3154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1989 15.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 02:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.