k.ú.: 628484 - Tovéř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552089 - Tovéř NUTS5 CZ0712552089
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 187 1367701
zahrada 243 169432
ovoc. sad 3 35025
travní p. 46 17966
lesní poz 12 240379
vodní pl. nádrž přírodní 2 14911
vodní pl. nádrž umělá 1 2959
vodní pl. tok umělý 1 6710
zast. pl. společný dvůr 2 661
zast. pl. zbořeniště 1 72
zast. pl. 323 74037
ostat.pl. jiná plocha 45 27973
ostat.pl. manipulační pl. 2 1128
ostat.pl. mez, stráň 1 280
ostat.pl. ostat.komunikace 67 53938
ostat.pl. silnice 30 27837
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5399
ostat.pl. zeleň 6 9262
Celkem KN 977 2055670
Par. DKM 977 2055670
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 87
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 319
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 3
obč.z. byt 18
Celkem JED 23
LV 401
spoluvlastník 536

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1989 15.11.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 00:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.