k.ú.: 628697 - Dolní Bezděkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 505030 - Dolní Bezděkov NUTS5 CZ0531505030
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 1483856
zahrada 162 84431
ovoc. sad 2 5066
travní p. 21 26739
vodní pl. nádrž umělá 5 1493
vodní pl. tok přirozený 2 816
vodní pl. tok umělý 30 4147
vodní pl. zamokřená pl. 2 4858
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 1 178
zast. pl. 135 54992
ostat.pl. jiná plocha 17 3048
ostat.pl. manipulační pl. 11 17339
ostat.pl. neplodná půda 16 8247
ostat.pl. ostat.komunikace 44 24020
ostat.pl. silnice 7 25347
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5018
ostat.pl. zeleň 6 1470
Celkem KN 611 1751067
Par. DKM 611 1751067
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 91
č.p. shromaž. 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 125
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 188
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.05.2002 1:1000 25.07.2002 *)
DKM 1:1000 21.11.1994
DKM 1:1000 21.11.1994 25.07.2002
S-SK GS 1:2880 1839 21.11.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 03:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.