k.ú.: 628701 - Dolní Bojanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586137 - Dolní Bojanovice NUTS5 CZ0645586137
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4912 9905916
vinice 1065 1130199
zahrada 1090 334371
ovoc. sad 14 29649
travní p. 25 14583
lesní poz les(ne hospodář) 2 2243
lesní poz 901 7051837
vodní pl. nádrž umělá 6 27543
vodní pl. rybník 1 60
vodní pl. tok přirozený 15 42314
zast. pl. společný dvůr 24 10159
zast. pl. zbořeniště 20 3269
zast. pl. 1492 398350
ostat.pl. dobývací prost. 11 10179
ostat.pl. jiná plocha 902 263081
ostat.pl. manipulační pl. 17 14990
ostat.pl. neplodná půda 152 93882
ostat.pl. ostat.komunikace 1621 464147
ostat.pl. pohřeb. 1 5528
ostat.pl. silnice 199 73569
ostat.pl. skládka 1 450
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 28389
ostat.pl. zeleň 4 1669
Celkem KN 12492 19906377
Par. DKM 12489 19905832
Par. KMD 3 545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 434
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 508
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 26
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 280
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 5
Celkem BUD 1442
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 15
LV 2329
spoluvlastník 3226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.2009
THM-V 1:2000 01.01.1969 23.12.2009 01.01.1969 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 17.05.2022 03:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.