k.ú.: 628727 - Dolní Boříkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 719664
zahrada 115 54876
travní p. 618 4850232
lesní poz 117 4093757
vodní pl. nádrž přírodní 2 1234
vodní pl. tok přirozený 35 41009
vodní pl. zamokřená pl. 3 2524
zast. pl. společný dvůr 6 421
zast. pl. zbořeniště 37 12037
zast. pl. 181 75413
ostat.pl. jiná plocha 77 61765
ostat.pl. manipulační pl. 7 4586
ostat.pl. neplodná půda 49 80378
ostat.pl. ostat.komunikace 130 139466
ostat.pl. pohřeb. 1 1246
ostat.pl. silnice 7 42234
ostat.pl. zeleň 33 67511
Celkem KN 1452 10248353
Par. DKM 630 5820773
Par. KMD 822 4427580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 177
byt.z. byt 9
obč.z. byt 2
Celkem JED 11
LV 258
spoluvlastník 363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 06.06.2016 1:1000 15.06.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.05.2022 07:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.