k.ú.: 628778 - Dolní Březinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 1155746
zahrada mez, stráň 3 1930
zahrada 180 200163
travní p. mez, stráň 14 11000
travní p. 193 305889
lesní poz mez, stráň 2 47926
lesní poz 45 164307
vodní pl. nádrž přírodní 1 3057
vodní pl. nádrž umělá 2 1896
vodní pl. rybník 7 15158
vodní pl. tok přirozený 12 13176
vodní pl. tok umělý 1 23
vodní pl. zamokřená pl. 2 2039
zast. pl. zbořeniště 2 269
zast. pl. 197 55347
ostat.pl. dráha 4 6026
ostat.pl. jiná plocha 93 75674
ostat.pl. manipulační pl. 2 19599
ostat.pl. mez, stráň 1 291
ostat.pl. neplodná půda 22 15258
ostat.pl. ostat.komunikace 68 60773
ostat.pl. pohřeb. 2 1047
ostat.pl. silnice 7 20812
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5495
ostat.pl. zeleň 3 4427
Celkem KN 985 2187328
Par. KMD 985 2187328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 113
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 188
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 1
Celkem JED 9
LV 231
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK GS 1:2880 1824 02.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 15:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.