k.ú.: 628794 - Dolní Břežany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539210 - Dolní Břežany NUTS5 CZ020A539210
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 529
orná půda 389 2756778
zahrada 1011 659969
ovoc. sad 6 23651
travní p. 69 125504
lesní poz 16 455882
vodní pl. nádrž umělá 6 28957
vodní pl. rybník 1 1493
vodní pl. tok přirozený 25 6261
vodní pl. tok umělý 3 3861
zast. pl. 1097 237305
ostat.pl. jiná plocha 236 148570
ostat.pl. manipulační pl. 30 33783
ostat.pl. neplodná půda 18 28495
ostat.pl. ostat.komunikace 261 210567
ostat.pl. pohřeb. 1 3450
ostat.pl. silnice 54 101556
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20338
ostat.pl. zeleň 78 211772
Celkem KN 3308 5058721
Par. DKM 15 4579
Par. KMD 3293 5054142
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 163
č.p. byt.dům 42
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 611
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 64
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 5
Celkem BUD 1063
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 483
byt.z. garáž 74
byt.z. j.nebyt 67
obč.z. byt 55
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 26
Celkem JED 707
LV 1685
spoluvlastník 3009

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.02.2016
DKM-KPÚ 1:1000 08.01.2016
S-SK GS 1:2880 1841 10.02.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 24.05.2022 06:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.