k.ú.: 628808 - Lhota u Dolních Břežan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539210 - Dolní Břežany NUTS5 CZ020A539210
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 1367236
zahrada 492 412275
ovoc. sad 1 1843
travní p. 19 37029
lesní poz les s budovou 89 3004
lesní poz 113 3273430
vodní pl. nádrž umělá 2 1604
vodní pl. tok přirozený 6 10481
vodní pl. tok umělý 3 648
vodní pl. zamokřená pl. 1 3508
zast. pl. společný dvůr 1 42
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 758 91388
ostat.pl. dráha 6 37711
ostat.pl. jiná plocha 130 42746
ostat.pl. manipulační pl. 24 17728
ostat.pl. neplodná půda 23 23535
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 38
ostat.pl. ostat.komunikace 162 121767
ostat.pl. silnice 7 44838
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 8213
ostat.pl. zeleň 150 76189
Celkem KN 2169 5575296
Par. KMD 2169 5575296
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 241
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 372
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 826
byt.z. byt 20
byt.z. j.nebyt 30
obč.z. byt 17
obč.z. garáž 1
Celkem JED 68
LV 876
spoluvlastník 1225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.02.2016
S-SK GS 1:2880 1841 10.02.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2022 19:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.