k.ú.: 628841 - Pelejovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544388 - Dolní Bukovsko NUTS5 CZ0311544388
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 792 3143677
zahrada 56 32083
travní p. 179 311815
lesní poz 51 844084
vodní pl. nádrž přírodní 2 2778
vodní pl. rybník 1 13748
vodní pl. tok přirozený 2 3011
vodní pl. tok umělý 121 18955
vodní pl. zamokřená pl. 9 2762
zast. pl. zbořeniště 4 2335
zast. pl. 33 34377
ostat.pl. jiná plocha 66 47214
ostat.pl. manipulační pl. 36 16500
ostat.pl. neplodná půda 59 15814
ostat.pl. ostat.komunikace 159 53221
ostat.pl. silnice 29 18506
ostat.pl. zeleň 6 1711
Celkem KN 1605 4562591
Par. DKM 1605 4562591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 33
LV 59
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.2010
ZMVM 1:2000 17.12.1986 01.09.2010
S-SK GS 1:2880 1870 17.12.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 01:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.