k.ú.: 628875 - Dolní Cerekev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587044 - Dolní Cerekev NUTS5 CZ0632587044
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 6935566
zahrada 351 214693
travní p. 411 1474012
lesní poz les s budovou 13 539
lesní poz 377 2447709
vodní pl. nádrž umělá 10 36547
vodní pl. rybník 12 47046
vodní pl. tok přirozený 128 64312
vodní pl. tok umělý 2 1893
vodní pl. zamokřená pl. 2 1115
zast. pl. společný dvůr 2 440
zast. pl. zbořeniště 13 1159
zast. pl. 438 151677
ostat.pl. dráha 8 87050
ostat.pl. jiná plocha 172 144835
ostat.pl. manipulační pl. 75 79184
ostat.pl. neplodná půda 69 61287
ostat.pl. ostat.komunikace 129 152667
ostat.pl. pohřeb. 4 7897
ostat.pl. silnice 14 101414
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11193
Celkem KN 2378 12022235
EN 2 1161
PK 2783 8116430
Celkem ZE 2785 8117591
Par. DKM 361 1428711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 245
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 33
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 410
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 6
Celkem JED 32
LV 656
spoluvlastník 906

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.01.2021 část extravilánu - OO mapováním
S-SK GS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 18.05.2022 17:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.