k.ú.: 628891 - Dolní Černůtky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572993 - Jeřice NUTS5 CZ0522572993
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 1340455
zahrada 54 45387
ovoc. sad 1 11981
travní p. 44 190090
lesní poz 9 86977
vodní pl. nádrž umělá 1 935
vodní pl. tok přirozený 10 12595
zast. pl. 54 41493
ostat.pl. dráha 1 20758
ostat.pl. jiná plocha 18 7222
ostat.pl. manipulační pl. 1 997
ostat.pl. neplodná půda 1 794
ostat.pl. ostat.komunikace 38 41380
ostat.pl. silnice 50 44758
ostat.pl. zeleň 11 24363
Celkem KN 395 1870185
Par. DKM 395 1870185
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 21
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obchod 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 54
LV 106
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 10.08.2012
S-SK GS 1:2880 1841 13.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 24.05.2022 17:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.