k.ú.: 628921 - Dolní Domaslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598101 - Dolní Domaslavice NUTS5 CZ0802598101
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 366 1870649
zahrada 224 182200
travní p. 269 411712
lesní poz les(ne hospodář) 12 96771
lesní poz 142 1294620
vodní pl. tok přirozený 7 10944
vodní pl. zamokřená pl. 14 3926
zast. pl. zbořeniště 4 892
zast. pl. 366 67267
ostat.pl. dobývací prost. 1 1229
ostat.pl. jiná plocha 61 26539
ostat.pl. neplodná půda 193 82470
ostat.pl. ostat.komunikace 160 113668
ostat.pl. silnice 23 12527
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 70 23685
Celkem KN 1912 4199099
Par. KMD 1912 4199099
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 192
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 95
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 365
LV 509
spoluvlastník 663

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2016
KM-D 1:2000 27.02.2001 25.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 27.02.2001 reprodukce otisku mapy z r. 1913


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 17.05.2022 16:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.