k.ú.: 628956 - Dolní Dubňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593966 - Dolní Dubňany NUTS5 CZ0647593966
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 262 6565230
zahrada 254 117073
ovoc. sad 18 104889
travní p. 68 379855
lesní poz 51 332357
vodní pl. nádrž přírodní 10 6778
vodní pl. nádrž umělá 1 766
vodní pl. tok přirozený 22 38359
vodní pl. tok umělý 20 43647
zast. pl. společný dvůr 3 200
zast. pl. zbořeniště 13 2228
zast. pl. 331 135784
ostat.pl. jiná plocha 94 104413
ostat.pl. manipulační pl. 17 25130
ostat.pl. neplodná půda 23 31548
ostat.pl. ostat.komunikace 130 171248
ostat.pl. pohřeb. 2 2247
ostat.pl. silnice 8 51758
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7099
ostat.pl. zeleň 4 795
Celkem KN 1334 8121404
PK 21 10332
GP 493 5984051
Celkem ZE 514 5994383
Par. KMD 729 385805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. adminis. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 70
bez čp/če zem.used 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 311
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 388
spoluvlastník 535

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2015
S-SK ŠD 1:2500 1938
S-SK ŠS 1:2880 1825 08.04.1938


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 06:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.