k.ú.: 628972 - Dolní Dvořiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545465 - Dolní Dvořiště NUTS5 CZ0312545465
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 2247149
zahrada 65 32857
travní p. 317 1887760
lesní poz 70 1334854
vodní pl. tok přirozený 27 65355
vodní pl. tok umělý 6 5383
vodní pl. zamokřená pl. 12 28933
zast. pl. 302 71408
ostat.pl. jiná plocha 224 531015
ostat.pl. manipulační pl. 106 111421
ostat.pl. neplodná půda 83 80801
ostat.pl. ostat.komunikace 79 189976
ostat.pl. pohřeb. 1 1679
ostat.pl. silnice 53 163721
ostat.pl. skládka 1 860
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9878
ostat.pl. zeleň 8 4291
Celkem KN 1554 6767341
Par. DKM 1554 6767341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 293
byt.z. byt 52
obč.z. byt 18
Celkem JED 70
LV 381
spoluvlastník 524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.11.2010 1:1000 24.11.2010 *)
DKM 1:1000 03.03.2010
ZMVM 1:2000 02.01.1997 24.11.2010
S-SK GS 1:2880 1826 02.01.1997


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 24.05.2022 14:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.