k.ú.: 629014 - Trojany u Dolního Dvořiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545465 - Dolní Dvořiště NUTS5 CZ0312545465
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 491688
zahrada 19 13572
travní p. 43 618928
lesní poz 32 982914
vodní pl. nádrž přírodní 4 7519
vodní pl. nádrž umělá 2 4047
vodní pl. rybník 2 6425
vodní pl. tok umělý 2 1362
vodní pl. zamokřená pl. 2 2106
zast. pl. 38 25926
ostat.pl. dráha 7 114776
ostat.pl. jiná plocha 28 12148
ostat.pl. manipulační pl. 37 97451
ostat.pl. neplodná půda 46 78244
ostat.pl. ostat.komunikace 14 30030
ostat.pl. silnice 4 17040
Celkem KN 317 2504176
Par. DKM 317 2504176
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 38
LV 43
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2005
ZMVM 1:2000 02.01.1997 12.12.2005
S-SK GS 1:2880 1826 02.01.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 17:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.