k.ú.: 629065 - Dolní Heřmanice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580295 - Horní Heřmanice NUTS5 CZ0534580295
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 1798681
zahrada 179 112139
travní p. 542 1832695
lesní poz 503 2179250
vodní pl. tok přirozený 31 10758
zast. pl. zbořeniště 17 3108
zast. pl. 144 41150
ostat.pl. jiná plocha 104 42629
ostat.pl. manipulační pl. 8 20587
ostat.pl. neplodná půda 31 14819
ostat.pl. ostat.komunikace 266 143975
ostat.pl. silnice 16 40651
ostat.pl. zeleň 7 4432
Celkem KN 2066 6244874
Par. KMD 2066 6244874
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 50
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 133
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 195
spoluvlastník 305

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 18:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.