k.ú.: 629081 - Dolní Heřmanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595501 - Dolní Heřmanice NUTS5 CZ0635595501
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 4870952
zahrada 211 220324
ovoc. sad 3 12990
travní p. 194 1011609
lesní poz les s budovou 6 253
lesní poz 305 4626397
vodní pl. nádrž umělá 11 33276
vodní pl. rybník 9 64588
vodní pl. tok přirozený 23 119588
vodní pl. tok umělý 17 15291
zast. pl. zbořeniště 1 296
zast. pl. 309 134645
ostat.pl. jiná plocha 159 130713
ostat.pl. manipulační pl. 28 37998
ostat.pl. mez, stráň 1 157
ostat.pl. neplodná půda 8 6113
ostat.pl. ostat.komunikace 167 250894
ostat.pl. silnice 12 64792
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15752
ostat.pl. zeleň 19 7467
Celkem KN 1769 11624095
Par. DKM 1259 6593841
Par. KMD 510 5030254
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 121
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 19
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 290
byt.z. byt 14
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 15
LV 310
spoluvlastník 423

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 25.10.2021 OO novým mapováním - intravilán
DKM-KPÚ 1:2000 24.06.2020
KMD 1:1000 19.12.2017 25.10.2021
FÚO 1:2000 01.01.1960 25.10.2021
Ost. 1:2000 31.12.1943 25.10.2021 přesný datum nezjištěn, intravilán, extravilán - část
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.05.2022 13:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.