k.ú.: 629219 - Dolní Jamné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558656 - Bezvěrov NUTS5 CZ0325558656
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 616
orná půda 131 2572507
zahrada 67 48705
travní p. 187 2128396
lesní poz 124 2505023
vodní pl. nádrž umělá 1 1360
vodní pl. tok přirozený 5 4388
vodní pl. tok umělý 6 5716
vodní pl. zamokřená pl. 8 23694
zast. pl. společný dvůr 1 36
zast. pl. zbořeniště 6 2277
zast. pl. 74 42797
ostat.pl. jiná plocha 76 128399
ostat.pl. manipulační pl. 6 10903
ostat.pl. neplodná půda 87 49978
ostat.pl. ostat.komunikace 107 132214
ostat.pl. pohřeb. 1 5941
ostat.pl. silnice 15 36061
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2684
ostat.pl. zeleň 4 567
Celkem KN 908 7702262
Par. KMD 908 7702262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 35
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 70
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
Celkem JED 10
LV 88
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2017
KM-D 1:2000 03.07.2000 20.09.2017
S-SK GS 1:2880 1839 02.07.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 24.05.2022 14:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.