k.ú.: 629260 - Dolní Jiřetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567175 - Horní Jiřetín NUTS5 CZ0425567175
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
lesní poz les(ne hospodář) 4 432009
vodní pl. nádrž umělá 7 260916
vodní pl. tok přirozený 26 147339
vodní pl. tok umělý 1 1453
vodní pl. zamokřená pl. 3 10322
zast. pl. zbořeniště 1 185
zast. pl. 124 48227
ostat.pl. dráha 13 107674
ostat.pl. jiná plocha 181 4417508
ostat.pl. manipulační pl. 121 823105
ostat.pl. neplodná půda 4 2673
ostat.pl. ostat.komunikace 48 68615
ostat.pl. silnice 16 81036
ostat.pl. zeleň 2 833
Celkem KN 551 6401895
Par. DKM 551 6401895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 21
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 121
LV 48
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.03.2001
S-SK GS 1:2880 1876 25.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 17.05.2022 10:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.