k.ú.: 629430 - Dolní Lažany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 587664 - Dolní Lažany NUTS5 CZ0634587664
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 265 2369267
zahrada 63 53233
ovoc. sad 1 1822
travní p. mez, stráň 1 12765
travní p. 36 71971
lesní poz ostat.komunikace 1 10
lesní poz 62 2686861
vodní pl. nádrž umělá 4 8891
zast. pl. 92 49296
ostat.pl. jiná plocha 22 3585
ostat.pl. manipulační pl. 10 11571
ostat.pl. mez, stráň 38 27179
ostat.pl. neplodná půda 7 12277
ostat.pl. ostat.komunikace 50 89762
ostat.pl. silnice 7 49114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 420
Celkem KN 660 5448024
Par. KMD 660 5448024
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 91
LV 120
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1824 28.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 22.05.2022 06:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.