k.ú.: 629481 - Dolní Lhota u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1221706
zahrada 43 33555
travní p. 141 507356
lesní poz 5 30951
vodní pl. nádrž přírodní 5 44344
vodní pl. rybník 3 202437
vodní pl. tok přirozený 58 50969
vodní pl. tok umělý 12 2917
vodní pl. zamokřená pl. 1 6074
zast. pl. 57 38165
ostat.pl. jiná plocha 24 27500
ostat.pl. manipulační pl. 8 19702
ostat.pl. neplodná půda 21 20411
ostat.pl. ostat.komunikace 14 24939
ostat.pl. silnice 22 46799
Celkem KN 588 2277825
Par. DKM 588 2277825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 52
LV 74
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.1996
S-SK GS 1:2880 1837 16.12.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.