k.ú.: 629588 - Dolní Lipka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 1256809
zahrada školka 1 177
zahrada 18 19183
travní p. 186 2122644
lesní poz 7 51506
vodní pl. rybník 2 7519
vodní pl. tok přirozený 9 84946
zast. pl. zbořeniště 3 2037
zast. pl. 101 60550
ostat.pl. dráha 14 104333
ostat.pl. jiná plocha 37 25690
ostat.pl. manipulační pl. 9 19791
ostat.pl. neplodná půda 33 41822
ostat.pl. ostat.komunikace 50 68590
ostat.pl. pohřeb. 1 606
ostat.pl. silnice 16 97442
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 992
ostat.pl. zeleň 41 240779
Celkem KN 586 4205416
Par. DKM 377 3785724
Par. KMD 209 419692
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 92
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 108
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 16.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.05.2022 07:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.