k.ú.: 629596 - Dolní Lochov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549088 - Dolní Lochov NUTS5 CZ0522549088
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 580490
zahrada 77 71046
ovoc. sad 9 22518
travní p. mez, stráň 15 39947
travní p. 109 449614
lesní poz 54 201453
vodní pl. nádrž přírodní 1 145
vodní pl. nádrž umělá 1 109
vodní pl. rybník 4 7291
vodní pl. tok přirozený 30 10215
vodní pl. zamokřená pl. 1 716
zast. pl. zbořeniště 2 422
zast. pl. 65 24723
ostat.pl. jiná plocha 12 1987
ostat.pl. mez, stráň 1 1510
ostat.pl. neplodná půda 54 62834
ostat.pl. ostat.komunikace 65 38975
ostat.pl. silnice 18 65729
ostat.pl. zeleň 6 5733
Celkem KN 601 1585457
Par. DKM 378 1445810
Par. KMD 223 139647
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 61
LV 123
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.05.2020 1:1000 26.05.2020 *) Komplexní pozemková úprava
KMD 1:1000 29.03.2011
S-SK GS 1:2880 1824 29.03.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 23:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.