k.ú.: 629677 - Střemchoví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595527 - Dolní Loučky NUTS5 CZ0643595527
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 1182870
zahrada 61 46883
ovoc. sad 2 8423
travní p. 122 90057
lesní poz 61 407887
vodní pl. nádrž umělá 1 239
zast. pl. 88 30578
ostat.pl. dráha 1 1859
ostat.pl. jiná plocha 41 37144
ostat.pl. manipulační pl. 8 5304
ostat.pl. neplodná půda 52 32025
ostat.pl. ostat.komunikace 58 28257
ostat.pl. silnice 32 58605
Celkem KN 729 1930131
Par. DKM 729 1930131
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 43
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 85
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 146
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 21.07.2000 1:2000,1:1000
ZMVM 1:2000 01.10.1989 20.07.2000 1:2000,1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 20:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.