k.ú.: 629693 - Horní Lukavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 539821 - Horní Lukavice NUTS5 CZ0324539821
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 624 4745584
zahrada 247 194898
ovoc. sad 2 9049
travní p. 121 359214
lesní poz 66 1392432
vodní pl. nádrž umělá 9 11060
vodní pl. tok přirozený 5 9835
vodní pl. tok umělý 9 3176
zast. pl. zbořeniště 1 3394
zast. pl. 278 141933
ostat.pl. dráha 1 13992
ostat.pl. jiná plocha 104 56476
ostat.pl. manipulační pl. 17 23056
ostat.pl. neplodná půda 51 41568
ostat.pl. ostat.komunikace 127 189958
ostat.pl. silnice 22 74792
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2199
ostat.pl. zeleň 21 43507
Celkem KN 1709 7316123
Par. DKM 1709 7316123
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 193
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 277
LV 372
spoluvlastník 617

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2019
DKM-KPÚ 04.12.2013 1:1000 04.12.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1838 04.12.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 21.05.2022 20:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.