k.ú.: 629715 - Lišice u Dolní Lukavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557684 - Dolní Lukavice NUTS5 CZ0324557684
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 2333933
zahrada 111 74694
ovoc. sad 1 3857
travní p. 155 368420
lesní poz 35 427130
vodní pl. nádrž přírodní 1 2610
vodní pl. nádrž umělá 2 1775
vodní pl. rybník 8 14732
vodní pl. tok přirozený 7 26352
vodní pl. tok umělý 28 17404
vodní pl. zamokřená pl. 3 178
zast. pl. zbořeniště 2 279
zast. pl. 247 66374
ostat.pl. jiná plocha 209 341086
ostat.pl. manipulační pl. 2 693
ostat.pl. neplodná půda 88 54386
ostat.pl. ostat.komunikace 64 97452
ostat.pl. silnice 5 27640
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 339
ostat.pl. zeleň 12 41098
Celkem KN 1197 3900432
Par. DKM 1197 3900432
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 78
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 13
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 217
LV 258
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2006 mimo obvod KPÚ
DKM-KPÚ 21.04.2005 1:1000 21.04.2005 *)
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 03:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.