k.ú.: 629731 - Dolní Lutyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598968 - Dolní Lutyně NUTS5 CZ0803598968
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8102 - Bohumín
Pověřený obecní úřad 81021 - Bohumín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1889 12563250
zahrada mez, stráň 1 34
zahrada skleník-pařeniš. 1 162
zahrada 1517 1251960
ovoc. sad 4 238921
travní p. mez, stráň 1 366
travní p. 483 931923
lesní poz 98 2102342
vodní pl. nádrž umělá 7 51027
vodní pl. rybník 2 929
vodní pl. tok přirozený 127 231276
vodní pl. tok umělý 2 1103
vodní pl. zamokřená pl. 67 105946
zast. pl. společný dvůr 15 41928
zast. pl. zbořeniště 7 3077
zast. pl. 1975 709364
ostat.pl. dobývací prost. 9 153585
ostat.pl. dráha 2 208235
ostat.pl. dálnice 5 91010
ostat.pl. jiná plocha 247 166020
ostat.pl. manipulační pl. 56 156776
ostat.pl. neplodná půda 294 423071
ostat.pl. ostat.komunikace 779 600878
ostat.pl. pohřeb. 1 12832
ostat.pl. silnice 21 214299
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 33417
ostat.pl. zamokřená pl. 2 1687
ostat.pl. zeleň 30 19814
Celkem KN 7646 20315232
Par. DKM 7646 20315232
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 46
č.p. rod.dům 1420
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 98
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 124
bez čp/če jiná st. 82
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 83
rozestav. 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1933
byt.z. byt 16
obč.z. byt 25
Celkem JED 41
LV 2281
spoluvlastník 3352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.10.2005
ZMVM 1:1000 01.07.1984 22.10.2005 Mapové listy 1:2000 fotogrammetricky bez redukce střešních plášťů.
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.07.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 24.05.2022 07:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.