k.ú.: 629782 - Horní Morava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580163 - Dolní Morava NUTS5 CZ0534580163
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 8 1678
travní p. 193 555517
lesní poz 367 10522220
vodní pl. nádrž přírodní 1 368
zast. pl. společný dvůr 4 502
zast. pl. zbořeniště 22 4369
zast. pl. 57 11764
ostat.pl. jiná plocha 65 16889
ostat.pl. manipulační pl. 1 560
ostat.pl. neplodná půda 48 17796
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 120
ostat.pl. ostat.komunikace 63 45158
ostat.pl. silnice 2 1865
ostat.pl. zeleň 5 6219
Celkem KN 837 11185025
Par. DKM 30 422462
Par. KMD 807 10762563
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 21
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 51
byt.z. j.nebyt 16
Celkem JED 16
LV 119
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2014
DKM-KPÚ 1:1000 06.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 17:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.